Firma INSTALMAR była wykonawcą następujących inwestycji:

 • montaż kotłowni gazowej w budynku jednorodzinnym,
 • montaż kotłowni bazującej na pompie ciepła w budynku jednorodzinnym,
 • montaż kotłowni olejowej w budynku jednorodzinnym,
 • montaż instalacji c.o. - grzejniki uniwersalne,
 • montaż instalacji c.o. - grzejniki dekoracyjne,
 • montaż instalacji c.o. - grzejniki kanałowe,
 • montaż systemu ogrzewania niskotemeperaturowego: ogrzewanie podłogowe,
 • montaż systemu ogrzewania niskotemeperaturowego: ogrzewanie ścienne,
 • montaż instalacji kolektorów słonecznych do celów podgrzewu c.w.u.,
 • montaż stacji uzdatniania wody,
 • montaż instalacji wod-kan w budynku wielorodzinnym,
 • montaż instalacji centralnego odkurzacza w budynku jednorodznnym.