Twarda woda powoduje powstawanie uciążliwych osadów na urządzeniach sanitarnych oraz niszczenie instalacji grzewczych, armatury łazienkowej i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, ekspresy do kawy, czajniki itp.). Powoduje ona również wzrost kosztów eksploatacji tych urządzeń nawet o 20%. Woda wodociągowa w Polsce ma średnio ok. 20°dH (stopni niemieckich) – jest więc bardzo twarda. Użytkownicy indywidualnych ujęć wody mają często dodatkowy problem: rozpuszczone związki żelaza powodujące rdzawe zacieki oraz wodę niezgodną z polskimi normami.

Stacje uzdatniania wody to nowoczesne urządzenia, które pomogą uporać się z problemem twardej wody. Urządzenia te z racji kompaktowej obudowy nie zajmują wiele miejsca. Pracują w trybie automatycznym i nie wymagają obsługi ze strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzupełniania pojemnika z solą tabletkową. Mają wyjątkowe zalety eksploatacyjne: są proste w obsłudze, a dzięki specjalnemu opatentowanemu systemowi regeneracji złoża filtracyjnego, minimalizują zużycie wody i soli oraz emisję ścieków.

Korzyści płynące ze stosowanie wody miękkiej:

- zmniejszenie żużycia (do 60%) chemicznych środków czyszczących (proszki, mydła, itp.),
- ochrona baterii, wanien, sanitariatów, kabin prysznicowych, itp. przed osadem,
- ochorna urządzeń AGD przed zniszczeniem i wzrostem poboru energii,
- ochrona urządzeń grzewczych i instalacji przed kamieniem kotłowym,
- zabezpieczenie przed pękaniem rur,
- zapewnienie właściwego przepływu wody w instalacji (ciśnienie i natężenie przepływu),
- redukcja kosztów ogrzewania,
- brak osadów na umytych naczyniach,
- lepsza jakość wypranej odzieży,
- ochrona skóry przed detergentami i wysuszeniem.

Firma INSTALMAR od początku swego istnienia zajmuje się montażem stacji uzdatniania wody firmy Viessmann które pełnią następujące funkcje:

  • redukują twardość wody,
  • obniżają zawartość żelaza w wodzie,
  • filtrują uzdatnianą wodę,
  • poprawiają jej zapach i smak.