Jednymi z najistotniejszych elementów instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki. To od nich w dużej mierze zależy efektywność z jaką pomieszczenia w naszym domu będą ogrzewane. Warto zatem, przyjrzeć się bliżej dostępnym na rynku typom grzejników, by dokonać najlepszego wyboru.Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Są to coraz ładniejsze modele, w których połączono walory estetyczne i techniczne.

Do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych stusuje się najczęściej grzejniki konwektorowe i radiatorowe. Grzejniki konwektorowe, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują w swoim działaniu zjawisko konwekcji czyli grawitacyjnego ruchu mas powietrza o różnych temperaturach. Powietrze zostaje ogrzane przez grzejnik, zasilany gorącą wodą lub energią elektryczną, a zjawisko konwekcji sprawia, że rozprzestrzenia się ono po całym pomieszczeniu.Grzejniki konwektorowe montuje się najczęściej pod parapetem, w odległości minimum 10cm od podłogi i ściany, co zwiększa efektywność obiegu ciepłego powietrza i chroni ścianę w jej górnej części przed zabrudzeniem. Grzejniki konwektorowe mogą być wykonane z żeliwa lub aluminium. Ich zaletą są mniejsze rozmiary niż grzejników radiatorowych, większa wydajność, stosunkowo szybkie nagrzewanie pomieszczenia i łatwość kontrolowania w nim temperatury. Do wad należy uznać: powodowanie dużych ruchów powietrza, co może niekorzystnie działać na alergików i osoby uczulone na kurz i nierównomierne ogrzewanie budynku, ciepłe powietrze unosi się ku sufitowi, sprawiając że przy podłodze jest zimniej.

Grzejniki radiatorowe są coraz rzadziej stosowane. Ciepło jest w nich emitowane przy pomocy rozwiniętej powierzchni zewnętrznej (np. przyspawanych pasów blachy), która styka się z rurą przewodzącą czynnik cieplny. Pozwala to na równomierniejsze rozprowadzanie ciepłego powietrza po pomieszczeniu i uzyskiwanie większych temperatur w dolnych jego częściach, przy podłodze. Wadą takich grzejników jest ich wielkość oraz zajmowanie dużej powierzchni ściany. Słabo wymuszają obieg powietrza. Szybko się nagrzewają, ale krócej też trzymają temperaturę. Wykonywane są najczęściej ze stali i aluminium.

Przy trudności w umiejscowieniu grzejników ściennych i przeciwwskazaniami lub braku wystarczającej mocy dla ogrzewania podłogowego, doskonałą alternatywę stanowią grzejniki umieszczone w podłogowym kanale grzewczym. Grzejniki - wymienniki kanałowe mogą ogrzać pomieszczenie samodzielnie, mogą działać jako kurtyna z ciepłego powietrza, ulokowana wzdłuż przeszkleń (ochrona przed zaparowywaniem).

Konwektory kanałowe zaleca się umieszczać wzdłuż zewnętrznych przegród przeszklonych (tzn. drzwi tarasowe, szerokie okna itp.). Najlepiej jeżeli długość konwektora kanałowego jest równa lub dłuższa od długości powierzchni przezroczystej. Można je również umieścić wzdłuż ścian wewnętrznych i w narożnikach. Należy zachować odstęp ok. 20 - 30 cm od brzegu kanału do okna lub przegrody zewnętrznej. Konwektor kanałowy z jednostronnym zasysaniem powietrza montuje się tak, aby wymiennik ciepła znajdował się od strony pomieszczenia. Powietrze ogrzane w konwektorze unosząc się tworzy kurtynę, która oddziela ciepłe powietrze w pomieszczeniu od chłodnej przegrody przeszklonej.