Firma INSTALMAR świadczy usługi w zakresie montażu, modernizacji i obsługi serwisowej kotłowni  bazującch na:

  • niskotemperaturowych kotłach gazowych z otwartą komorą spalania,
  • niskotemperaturowych kotłach gazowych z zamknietą komorą spalania,
  • gazowych kotłach kondensacyjnych.

Wykonujemy kotłownie wyposażone w piece zarówno 1-funkcyjne i 2-funkcyjne. Podstawową zaletą pieca 1-funkcyjnego z podgrzewaczem c.w.u. jest wyższy komfort korzystania z c.w.u. w porównaniu z piecem 2-funkcyjnym. Kocioł 2-funkcyjny, który realizuje dwie funkcje (podgrzew c.w.u. i ogrzewanie budynku) bez dodatkowych urządzeń jest tańszym rozwiązaniem, ale posiada specyficzne uwarunkowania co do możliwości jego zainstalowania.

Główną zaletą kotłów z zamkniętą komorą spalania jest wyższa sprawność urządzenia, która gwarantuje oszczędności eksploatacyjne dla użytkownika. W celu zmniejszenia zużycia gazu w trakcie sezonu grzewczego oraz poza nim (podgrzew c.w.u.) oferujemy naszym klientom sprawdzone rozwiązania oparte o urządzenia wyposażone w modulowane palniki, co pozwala dostosować aktualną moc kotła do istniejącego w danej chwili zapotrzebowania na energię cieplną. Dodatkowo proponujemy zastosowanie programatorów pokojowych do ustawień cyklów pracy kotła zgodnie z oczekiwaniami klienta.


Technika kondensacyjna jest wysokosprawną techniką pozyskiwania ciepła użytecznego z gazu ziemnego lub oleju opałowego Podobnie jak technika niskotemperaturowa, kieruje się ideą eksploatacji kotła grzewczego z możliwie niską temperaturą, jaka jest jeszcze niezbędna dla pokrycia aktualnego zapotrzebowania na ciepło grzewcze.


Kotły kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. Kotły kondensacyjne firmy Viessmann jako pierwsze tego typu były oferowane na rynku już od początku lat 90-tych. Stosowane rozwiązania, takie jak wymienniki ciepła InoX-Radial ze stali kwasoodpornej z dodatkiem tytanu i molibdenu czy palniki promiennikowe MatriX, nie mają odpowiedników na rynku techniki grzewczej. Kotły kondensacyjne szczególnie korzystnie współpracują z instalacjami solarnymi, zapewniając minimalne koszty eksploatacji budynku nowego lub modernizowanego.