Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej korzystanie z energii odnawialnych nabiera coraz większego znaczenia. W ramach tych trendów pompa ciepła przeżywa swoje odrodzenie. Niedoskonałości techniczne, które spowodowały szybkie przeminięcie pierwszego boomu w początkach lat osiemdziesiątych, zostały już usunięte. Dzisiaj pompa ciepła jest niezawodnym, oszczędnym systemem grzewczym o zapewnionej przyszłości, który w dodatku pracuje w sposób bardzo przyjazny środowisku.

W Szwajcarii już dzisiaj co trzeci nowo budowany dom wyposażany jest w elektryczną pompę ciepła, a w Szwecji pompę ciepła posiada nawet 7 na 10 gospodarstw domowych. Nowe instalacje wyposażane są głównie w pompy ciepła solanka/woda , co umożliwia monowalentną pracę, nawet w zimie, bez dodatkowego źródła ciepła.

Pompy ciepła nadają się do zaopatrywania w ciepło budynków wszelkich typów: domów jedno- i wielorodzinnych,
hoteli, szpitali, szkół, budynków biurowych i obiektów przemysłowych, zarówno nowo budowanych, jak również modernizowanych. Dla spełnienia wymagań stawianych domom pasywnym, nie można pominąć pompy ciepła. Podobnie jak konwencjonalne źródła ciepła, również pompy ciepła budowane są w wykonaniach dla prawie wszystkich przypadków zastosowań.

Niezależnie od typu konstrukcyjnego, każdą pompę ciepła można traktować jako urządzenie, które przy pomocy energii dodatkowej podnosi temperaturę czynnika roboczego z niskiego na wysoki poziom temperaturowy, umożliwiając praktyczne wykorzystanie ciepła zawartego w czynniku roboczym.

 

Dla wszystkich pomp ciepła obowiązuje zasada: im mniejsza różnica temperatur między wodą grzewczą a źródłem ciepła, tym wyższa efektywność. Dlatego pompy ciepła nadają się szczególnie dla systemów grzewczych o niskich temperaturach systemowych, jak np. ogrzewań podłogowych o temperaturze zasilania maks. 38°C.